ข่าวสาร

เจตนารมณ์
                                                                               พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
           พระองค์ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สำคัญยิ่งพระองค์หนึ่งของประเทศไทย เมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ.๒๓๑๐ หากแผ่นดินนี้ไม่มีพระองค์ก็คง'ไม่มีประเทศไทย' 'ไม่มีกรุงเทพฯ' “ไม่มีธนบุรี”และไม่มีแม้แต่คำว่า'คนไทย'หรือ'ชนชาติไทย'ปรากฏให้เห็น ความภาคภูมิใจในเรื่องราวอันยาวนานของชนชาติไทยคงสูญสิ้นไปนับแต่บัดนั้น และคงไปปรากฏในประวัติศาสตร์ชนชาติ“พม่า”ซึ่งเขาคงบันทึกไว้ว่า'คนไทยเป็นชนกลุ่มน้อย' อาศัยอยู่หนาแน่นในภาคตะวันออกของประเทศเช่นเดียวกับ”กระเหรี่ยง”และ “มอญ”  ซึ่งฐานะอย่างนี้คงเกิดขึ้นและมีมานับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๓๑๐จนถึงปัจจุบัน
                   
แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับพระองค์ ยังไม่เคยมีบทสรุปอันเป็นข้อยุติเลยจนถึงปัจจุบัน ข้อมูลทั้งหลายที่พวกเราช่วยกัน“ค้นคว้า” และนำมาแสดงในที่นี้ นับเป็นมุมมองที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงกับที่เคยเผยแพร่ในประเทศไทย
                   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นมุมมองให้ลูกหลานไทย ได้ค้นคว้าไว้ เพื่อเป็นเครื่องชี้แนะถึงการดำรงชีวิตของบรรพบุรุษไทยในอดีต เพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจในปัจจุบัน และจงอย่าเอาอดีตมาเป็นอารมณ์ เพราะไม่ว่ากรณีใดๆ “พวกเรา”ทั้งหลายก็เกิดไม่ทัน จึงไม่มีใคร“รู้ความจริง”หรือ“เหตุผล”ที่แท้จริงของอดีตนั้นได้ จึงขอให้เรียนรู้ไว้เป็นเครื่องเตือนใจก็พอ